Osallisuus tuntuu esimerkiksi siltä, että olen tärkeä tässä yhteisössä

Kuva: Keith Johnston Pixabaystä

Hyvää yhdessä -hankkeen kymmenes koulutus oli Osallisuus, osa 3. (osa 2. peruuntui sairastapauksen vuoksi, mutta järjestetään myöhemmin). Tällä kertaa kyseessä ei ollut luentotyyppinen koulutustilaisuus, vaan virtuaalinen ryhmäkeskusteluja sisältänyt osallistava hetki aiheen parissa. Koulutuksen vetivät Nuorten Akatemiasta toimitusjohtaja Heikki Vuojakoski ja projektipäällikkö Erika Leino.

Koulutuksen keskeinen kysymys oli nimenomaan osallisuus henkilökohtaisena kokemuksena. Osallistujat pääsivät ryhmissä pohtimaan muun muassa seuraavia aiheita: Mieti tilanne, jolloin itse olet kokenut, että olet ollut osallisena ja miksi näin oli? Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia osallisuuteen liittyy? Mistä saat voimavaroja nuorten kanssa toimimiseen?

Erilaiset osallisuuden menetelmät ovat hyviä osallisuuskokemuksen vahvistamisessa, ja niistä saa tukea.

Ryhmäkeskusteluissa nousivat esiin muun muassa ihmisten erilaiset osallistumisen tavat ja se, miten paljon temperamentti vaikuttaa osallisuuden kokemukseen. Opettajia pohditutti ujojen oppilaiden osallistaminen. Miten saada nuori mukaan, ilman, että hän kokee painetta osallistua. Todettiin, että erilaiset osallisuuden menetelmät ovat hyviä osallisuuskokemuksen vahvistamisessa, ja niistä saa tukea, jolloin tietää opettajana toimivansa oikein.

Osallisuuden koettiin olevan tärkeä työkalu esimerkiksi luokan ryhmäytymisessä ja todettiin myös, että opettajatkin tarvitsevat osallisuuden kokemusta. Siihen auttaa hyvä työyhteisö ja kollegat.

Koulutus on katsottavissa Hyvää yhdessä -kurssin Classroomissa.


Hyvää yhdessä -luennot jatkuvat ja seuraavana on vuorossa:

Yhteisöllisyys, osa 3.

Aihe: Nuorten yksinäisyys, kriisit ja mielen hyvinvointi

Kouluttaja: Saara Ahtola, kriisityöntekijä, HelsinkiMission Nuorten kriisipiste

Aika: Tiistaina 15.3.2022 kello 17:00–18:30

Linkki luentoon löytyy kurssin Classroomista ja on tullut ilmoittautuneille s-postiin.