Kyselytunti kotitalousluokansuunnittelusta antoi arvokasta tietoa oppimistilan suunnitteluhaasteisiin

Kuva: Thirdman palvelusta Pexels

Muutokset vaatimuksista oppimisympäristölle

Keskiviikkona 8.12.2021 järjestetty Kotitalousopettajien liitto ry:n kyselytunti kotitalousluokan suunnittelusta pureutui Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Anne Malinin johdolla ajankohtaisiin kotitalouden oppimisympäristön suunnitteluhaasteisiin. Toimintaympäristön muutoksia tuovat mm.

  • asumisessa tapahtuneet muutokset
  • opetussuunnitelman muutokset
  • kotitalouden opetustilojen suunnitteluohjeissa tapahtuneet muutokset.

Moderni kotitalous on vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa

Huomionarvoista suunnittelussa on, että kotitalousluokan pitää olla tila, joka tukee oppimista. Opetustilat ja välineet on suunniteltava ja järjestettävä niin, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Tilan pitää myös kannustaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn:

  • opettajan ja oppilaiden välillä
  • oppilaiden välillä
  • oppilaiden ja ympäristön välillä
  • oppiaineiden välillä
  • oppilaan, kodin ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen välillä.

Nykyaikaisen oppimistilan erityisvaatimuksia on, että oppimisympäristön varustus tukee oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi.

Opettajan osallistuminen suunnitteluun

Kotitalousopettajan osallistuminen suunnitteluprosessiin on ensiarvoisen tärkeää, koska kotitalousopettaja on kotitalousopetuksen asiantuntija. Kotitalousopettajalla on paras mahdollinen ymmärrys siitä, kuinka kotitaloustunnilla työskentely järjestetään, mitä koneita luokassa tarvitaan, sekä toki kuinka erilaiset ratkaisut ovat käytännössä toimineet.

Lisätietoa