POE: Opetustyön ydintä on kohtaamiset

Kotitalousopettajien liitto ry:n hallituksen jäsen Kristiina Puska oli edustamassa liittoa OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston (POE) seminaarissa 12.–13.11.2021. Puolivuosittain toistuvan seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua opettajan työstä.

Syksyn seminaarin teemana oli “opettajuuden ytimessä”. Opetusalaa huomattavasti kuormittaneen koronapandemian aikana yhteisöllisyyden sekä oppilaitoksissa tapahtuvan opetus- ja kasvatustyön merkitys hyvinvoinnille ja oppimiselle on korostunut. Seminaarin työskentelyssä pureuduttiin ajankohtaisten koulutuspoliittisen aiheiden lisäksi opetustyössä hyvinvointia vahvistaviin teemoihin. Seminaarissa käytiin paljon keskustelua työssäjaksamisesta ja mentoroinnista.

Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajistoon kuuluvat järjestöt Kotitalousopettajien liitto ry mukaan luettuna vaativat opettajien ja esihenkilöiden työssä jaksamista edistäviä toimenpiteitä. Seminaarin päätteeksi julkaistiin julkilausuma:


Opettaja on maailman tulkki kasvavalle lapselle ja nuorelle. Opetustyössä oleellista on sivistystehtävä sekä oppilaiden kohtaaminen ja heidän tasapainoisen kasvunsa tukeminen. Kasvatuksellisessa otteessa ja arjen kohtaamisissa korostuu hyvän huomaaminen lapsessa ja nuoressa. Tämä työ — ja opettaja — on koko ajan yhteiskunnallisten tapahtumien ja muutosten keskiössä.

Opettajien työssä jaksaminen on perustellusti nostettu kuluvana syksynä julkiseen keskusteluun. Opetuksen ja kasvatuksen välitön mutta myös tulevaisuusorientoitunut työ tuottaa mitattavaa tulosta viiveellä. Opettajien ja esihenkilöiden ääntä on siksi tärkeä kuulla nyt.

Opetusalan osaamista ja asiantuntijuutta tulee vaalia pitämällä kiinni kokeneista ammattilaisista. Tässä onnistumista auttaa suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointiin panostaminen. Uransa alkuvaiheessa oleviin opettajiin on kiinnitettävä erityistä huomiota perehdyttämällä ja tarjoamalla tukea intensiivisen työn alkuvuosiin esimerkiksi mentoroinnilla.

Työhyvinvoinnin tekijöitä ovat johtamiseen ja sen resursointiin panostaminen ja ennen kaikkea työn kuormituksen keventäminen. Opettajia on oltava riittävästi.

Yhteiskunta tarvitsee osaajia, ja siksi opinpolun laadusta huolehtiminen ansaitsee kaikkien huomion. Koulu on keskellä, mutta lasten ja nuorten kasvattamiseen tarvitaan koko kylä.