Tulevaisuustaitoja pelien avulla

Älylaitteiden käytöstä kouluissa syntyi somemyrsky, ja somemyrskylle tyypillisesti argumentointi on ollut kiihkeää puolesta ja vastaan.

Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka toivoo, että joko-tai-ajattelusta siirryttäisiin kohti sekä-että-ajattelua. Koulu ei voi mennä takaisin 80-luvulle, vaan sen pitää elää ajassa.

”Valmius säädellä älylaitteiden käyttöä ja käyttää teknologiaa järkevästi ovat keskeisiä tulevaisuuden taitoja. On parempi oppia jo nuoresta, miten omaa digikäyttäytymistä voi säädellä.”

Kirsti Lonka vetää DigiConsumers-tutkimushankkeessa digitaalisten ja taloustaitojen oppimisen tutkimusryhmää, jossa tutkitaan mm., miten nuoret säätelevät digikäyttäytymistään, esimerkiksi pystyvätkö he työskentelemään keskeytyksettä ja miten digilaitteen käytön säätely onnistuu.

Nuoret kehittävät myös keskenään vastavuoroisen säätelyn tapoja. Esimerkiksi se, joka ensimmäisenä tarttuu kännykkään hampurilaisbaarissa, maksaa koko laskun 😉.  

Pitkästynyt teini on riski

Kun ihminen on innostunut, kiinnostunut ja hänellä on mielekäs haaste, hän myös oppii. Sen sijaan pitkästyminen on Kirsti Longan mukaan kammottavin yhteiskuntarauhaa horjuttava tunne.

”Mikään ei ole niin vaarallinen kuin pitkästynyt teini-ikäinen. Hänet voi saada lähtemään mihinkä älyttömyyteen tahansa.”

Älylaitteiden myötä myös erilaiset mobiilipelit ovat tulleet mukaan kouluopetukseen. Mitä hyötyä peleistä on opetuksessa?

Mikään ei ole niin vaarallinen kuin pitkästynyt teini-ikäinen. Hänet voi saada lähtemään mihinkä älyttömyyteen tahansa.

”Pelit on turvallinen tapa oppia tulevaisuutta. Pelien avulla voi myös valita eri polkuja, epäonnistua ja aloittaa uudelleen”, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi selventää. Hän vetää tutkimusryhmää, joka tutkii DigiConsumers-hankkeessa pelillisiä lähestymistapoja ja talousopetuksen digitaalisia työkaluja.

Tulevaisuusajattelua

”Peleillä voidaan saavuttaa lukuisia oppimista tukevia asioita, kuten kiinnostuksen herättämistä, oppimista toistojen kautta, mutta myös syväoppimista. Peleissä ja taloudessa on samanlaisia elementtejä, niukkuutta molemmissa ja halutaan käyttää resursseja.”

Säästäminen, sijoittaminen, budjetointi ja vakuutukset vaativat etukäteissuunnittelua ja tämänhetkisestä kulutuksesta luopumista tulevan hyväksi.

”Kaikki nämä toiminnot vaativat tulevaisuuteen orientoitumista, mikä ei välttämättä ole kovin luontaista toimintaa, vaan se vaatii tietoista vahvistamista”, Kalmi painottaa.

Taloussankarit opettavat

TAT on kehittänyt kumppanien kanssa maksuttomat ja mobiilit Taloussankari-pelit sekä alakouluun että yläkouluun. Alakouluun tarkoitettu TaloussankariJunior.fi  opettaa lapsia tekemään kulutukseen ja rahaan liittyviä fiksuja arjen valintoja.

Yläkouluun tarkoitetussa Taloussankari.fi -pelissä tutustutaan oman talouden hallintaan, säästämiseen, kuluttamiseen ja sijoittamiseen. Parhaiten pelissä pärjää se, joka hallitsee talousasioissa kokonaisuuden ja kartuttaa rahasaldon lisäksi kokemuksia.  

Taloussankari-peliä voi hyödyntää monella tavalla opetuksessa. Peliä voi pelata oppitunnilla opettajan johdolla tai itsenäisesti. Peliä voi pelata myös lyhyemmissä osissa ja keskeneräistä peliä voi jatkaa myöhemmin. Peli sopii hyvin itsenäiseksi kotitehtäväksi tai ennakkotehtäväksi ennen oppituntia. Materiaalit on suunniteltu niin, että oppilas on tutustunut Taloussankari-peliin ennen tehtävien tekoa.

Tarinalliset Taloussankari-pelit opettavat arjen tärkeitä taitoja elämyksellisellä tavalla ja juuri siinä vaiheessa, kun asia alkaa kiinnostaa. Kotitaloudessa aiheina voivat olla kestävät kulutusvalinnat, säästäminen, lainat ja luotot sekä rahankäytön suunnittelu. Näitä varten on tehty kotitalousopettajalle myös tuntiaineistoja.

Pelit on kehitetty yhdessä nuorten kanssa. TATin etäTET-harjoittelija arvioi peliä viime kesänä kiinnostavaksi, ”koska nämä asiat alkavat olla ajankohtaisia meidän ikäisille nuorille ja niitä ei käydä kouluissa läpi. Lisäksi peliä oli helppo pelata eikä sinun tarvinnut miettiä, mitä painat”.

Parempaa suosittelua pelille me emme voi saada.


Kirjoittaja Eija Seppänen on DigiConsumersin viestintäkoordinaattori sekä Talous ja nuoret TATin talouskoulutuksen asiantuntija.