Kategoria: Blogi

Köksän Mestarit 2024 -palkintomatka

Kotitaloutta opiskeleville yläkoulujen oppilaille suunnattuun Köksän Mestarit 2024 kilpailuun lähetettiin 14 videota. Teemana oli itsenäisyyspäivä, suomalaisuus ja kotimaiset raaka-aineet. Ruokakokonaisuuden valmistus ja lopputulos videoitiin tuomariston…

Lue lisää

Köksän Mestarit 2024

Köksän Mestarit ̶kilpailu on yksi osa ravintola-alan vetovoimatyötämme peruskoululaisille, ja kilpailu toteutui nyt kolmatta kertaa. Ensimmäinen kilpailu toteutettiin Food Campin vetämänä. Perho Liiketalousopisto sai vetovastuun…

Lue lisää

Rauhankasvatus pohjavireeksi oppitunneille

Helsingin yliopisto kokosi yhteen opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita keskustelemaan ja kirjoittamaan rauhasta eri oppiaineiden näkökulmasta.  Opetushallituksen rahoittamina teimme Rauhankasvatus opetuksessa -oppaan, johon kirjoitti myös kotitalousopettaja…

Lue lisää

Voisiko Taloussankari auttaa sijaista?

Joskus sairastuminen voi tuoda haasteita opetukselle, erityisesti kun täytyy löytää sijainen ja valmistella tunnit nopeasti. Entäpä jos sijainen ei olekaan asiantuntija tietyssä aiheessa? Tämä blogi…

Lue lisää

Köksän Mestarit 2023

Köksän Mestarit -kilpailu on yksi osa ravintola-alan vetovoimatyötämme peruskoululaisille ja kilpailu toteutui nyt toista kertaa. Ensimmäinen kilpailu toteutettiin Food Campin vetämänä. Köksän Mestarit 2023 -videokilpailun…

Lue lisää

Ruoka, leivonta ja asiakaspalvelu työllistävät

Elintarvike-, ravitsemis- ja cateringaloilla on käynnissä muutostrendejä, mitkä on osattava haistaa ja maistaa. Osaajille riittää töitä myös tulevaisuudessa!

Lue lisää

Kiitos kestävistä jalanjäljistä, eläköön eläkepäivät!

Nopeasti muuttuvassa maailmassa elinikäisen oppiminen tärkeys korostuu pyrkiessämme luomaan kestävää elämäntyyliä, jotta elämä olisi laadukasta ja elämisen arvoista seuraavillekin sukupolville. Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista elämän eri vaiheissa. Pitkän ja merkittävän elinikäisen oppimisen taipaleen kotitaloustieteen parissa on kulkenut Itä-Suomen yliopiston kotitaloustieteen vastuuprofessori Anna-Liisa Elorinne.

Lue lisää

Älä ruoki hukkaa!
– perusopetuksen oppilaat vaikuttajina ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen on Suomikin sitoutunut. Tietämys ruokahävikin vaikutuksista ja syistä on lisääntynyt, mutta silti ruokaa heitetään…

Lue lisää

Kotitalousopetus luo gluteenittomille nuorille elinikäisen perustan

Monet ruokaan liittyvät erityistarpeet ovat koulussa arkipäivää ja heijastuvat kotitalousopetukseen. Kun ryhmässä on keliakiaa sairastava oppilas, voi opetustilanteeseen liittyä epävarmuutta siitä, kuinka tilanteessa tulisi toimia….

Lue lisää

Alakoulun arvioinnista ja ideoita opetukseen

Kuva: Andrzej Rembowski Pixabaystä Opetushallitus teki viime lukuvuonna tarkennuksia opetussuunnitelman lukuun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa. Tämä liittyy kokonaisuudistukseen, jossa numeroarvosanat annetaan kaikille…

Lue lisää