Vuoden 2022 kotitalousopettajat ovat Sallaroosa Häme ja Minttu Virkki

Kotitalousopettajien liitto ry on palkinnut Vuoden 2022 kotitalousopettajan Educamessuilla 27.1.2023. Poikkeuksellisesti vVoden 2022 kotitalousopettaja -palkinnon sai kaksi erinomaista kotitalousopettajaa, jotka omalla kotitalousalan ja -opetuksen eteen tekemällään työllä ovat esimerkillisesti osoittaneet kotitalousoppiaineeseen sisältyvää yhdessä tekemistä. Molemmat palkitut kotitalousopettajat työskentelevät avoimesti ja innostavasti ei pelkästään keskenään vaan kollegoidensa kanssa omalla työpaikalla sekä moninaisissa verkostoissa, joissa he ovat aktiivisia.

Vuoden 2022 kotitalousopettajat ovat Sallaroosa Häme Sipoonlahden koulusta ja Minttu Virkki Puistolan peruskoulusta.

Minttu Virkki edustaa kotitalousopetuksen ammattikuntaa kunniakkaasti erilaisissa tehtävissä ja verkostoissa. Hän on valmistumisestaan saakka ollut kehittämässä sekä kouluruokailua että kotitalousopetusta sekä työssään ruokakasvatuksen kehittämisen että kotitalousopettajan tehtävissä. Mintun yleistä asennetta työtään ja koko kouluyhteisöä kohtaan kuvastaa hyvin se, että hän pyrkii nostamaan kollegojaan ja muita työyhteisön henkilöitä, sekä tukemaan heidän onnistumistaan työssään. Minttu on ollut luomassa ja kehittämässä Ruokavisaa, joka on edelleen tärkeä ja tunnettu opetuskokonaisuus yläkoulun kotitalousopetukseen ja ruokakasvatukseen. Minttu on lisäksi ollut mukana monessa muussa hankkeessa kehittäen kouluruokavaikuttajien toimintaa, ruoka-alan ammattien tunnettuutta sekä jalkauttamassa ravitsemussuosituksia.

Sallaroosa Häme on kollegoiden mukaan rohkea, innovatiivinen ja ennakkoluuloton. Hän on innostuja ja innostaja niin työssään kuin luottamustoimissaan. Sallaroosa on malliesimerkki kollegasta, joka haluaa jakaa ideansa toisille. Koronapandemian noustessa Sallaroosa oli ensimmäisten joukossa jakamassa kotitalousopettajien somekanavilla parhaita ideoitaan sekä kannustamassa ja rohkaisemassa meitä kaikkia uusien haasteiden äärellä. Kehittäminen ja kehittyminen on Sallaroosalle tärkeää.

Vastuullisuusajattelu on ollut aina johtotähtenä Sallaroosan ammatillisessa osaamisessa, jo opiskeluajoista lähtien. Hän on toiminut puheenjohtajana Kotitalousopettajien liiton Globaalivastuun toimikunnassa, jossa myös Minttu on ollut aktiivinen jäsen. Heidän yhteistyönsä toimikunnassa tuotti WWF:n tuella monipuolisen ja uutta ajattelua kotitalousopetukseen tuovan materiaalipaketin “Vuosisuunnitelma kotitalousopetukseen – kestävän kehityksen mukaista kotitalousopetusta”. Tästä poiki Kotitalousopettajien liitolle Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke ”Kestävää kotitalousopetusta”.

Sallaroosa Häme ja Minttu Virkki ovat omilla työurillaan saaneet paljon aikaiseksi, mutta erityisesti he todistavat sitä, kuinka paljon enemmän voimme yhdessä saada aikaan.