Syksyllä 2021 alkaa uusi täydennyskoulutus!

Kotitalousopettajien liitto ry on saanut Opetushallitukselta rahoituksen lukuvuodeksi 2021–2022 kotitalousopettajien täydennyskoulutukseen. Uusi Hyvää yhdessä -hanke liittyy Opetushallituksen osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä kiusaamisen ehkäisy oppimisyhteisöissä -kategoriaan.

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutus antaa kotitalousopettajille välineitä ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden syntymistä kotitalousopetuksessa. Teemoina ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä vaikutusmahdollisuuksien parantaminen yksilöinä ja yhteisönä. Kotitaloustunneilla tehdään lähtökohtaisesti paljon yhdessä. Nyt tuo yhdessä tekemisen potentiaali halutaan vielä paremmin käyttöön. Täydennyskoulutuksessa kehitetään kiusaamista ehkäiseviä malleja sekä vahvistetaan opettajien taitoja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemisessä.

Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksessa on neljä moduulia

  1. Yhteisöllisyys: yhteisön parantava voima, yhteisöllisyys kotitalousopetuksessa
  2. Osallisuus: osallisuuden esteet ja mahdollisuudet
  3. Turvallisuus: jokaisen oikeus turvalliseen kouluympäristöön
  4. Vaikuttaminen: nuoren vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Moduulit suoritetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana. Jokaiseen moduuliin kuuluu asiantuntijaluento tai verkkotyöpaja. Asiantuntijoiksi valitaan alansa parhaat asiantuntijat eri aloilta! Täydennyskoulutus suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina ja on ilmainen.

Lisätietoja Hyvää yhdessä -täydennyskoulutuksesta tulee elokuussa 2021.

Täydennyskoulutuksen rahoittaa OPH.