Projekti? Mitä se tarkoittaa? Mitä sanasta tulee ensimmäiseksi mieleen?

Kuva Gianni Crestani Pixabaystä

Minulle tulee sanasta mieleen projektin aloitus ja lopetus, kehittäminen – eli mitä alun ja lopun välillä saadaan tulokseksi. Myös sanat kommunikaatio, viestintä, suunnittelu ja projektin jälkiseuranta vilahtavat ajatuksissani.

Aloitin tänä syksynä projektiosaaja-koulutuksen, joka on suunnattu korkeasti koulutetuille ihmisille. Ajattelin, että vaihtelu virkistää oltuani erilaisissa opetustöissä noin 20 vuotta opettaen kotitaloutta eri oppilaitoksissa. Välillä on mukava olla oppilaana ottaen vastaan tietoa toiselta opettajalta ja huomata, että opiskeleminen on koko elämän jatkuvaa, elinikäistä oppimista erilaisista asioista.

Palatakseni projekti sanaan ja sen merkitykseen Wikipedia määrittelee sanan seuraavanlaisesti: projekti eli hanke on tarkkaan suunniteltu työ tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Projekteihin liittyy usein jotain monimutkaista esim. vaikeasti ennakoitavia riskejä tai eritystä luovuutta sekä erikoisosaamista vaativia tehtäviä.

Olen siis jo nyt tehnyt monta projektia elämäni aikana, vaikka sitä ei heti itse huomaakaan, jos ajattelen määritystä peilaten kotitalouden opettamiseen. Kotitalousopettaja aloittaa projektin syksyllä suunnitellen tarkkaan työnsä vuosisuunnitelmasta, joka noudattaa opetussuunnitelmaa.  Tuntisuunnitelmat tulevalle vuodelle voi ajatella omana osaprojektina opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Oppitunneilla on selkeä alku ja loppu, joille asetetaan tavoite ja lopussa arvioidaan, miten meni? Koko projektin tavoite on oppilaiden osaamisen lisääminen kotitalouden tehtävissä tulevan vuoden aikana sekä tulevaisuudessa näkyen heidän arjen hallinnan osaamisena omassa elämässään.  Välillä myös kotitalousopettaja käyttää luovuuttaan sekä yrittää ennakoida riskejä tunneillaan opettaessaan.

Muista pitää huolta myös itsestäsi, jotta voit tehdä elämäsi aikana vielä monta erilaista projektia!

Kotitalousopettaja on monipuolinen erikoisosaaja, joka osaa erilaisia tietoja ja taitoja monipuolisesti eri elämän alueelta. Monesti olemme niin tunnollisia, että unohdamme oman itsemme ja jaksamisemme kaiken työn keskellä, jota opetustyössä nykyään on paljon lisääntyvässä määrin. Viimeiseksi sanoiksi toivotan sinulle lukija, että muista pitää huolta myös itsestäsi, jotta voit tehdä elämäsi aikana vielä monta erilaista projektia – lyhyttä tai pitkää – elämä jo sinällään on yksi iso projekti, johon itse voit vaikuttaa.


Kirjoittaja Kirsi Huhtanen on kotitalousopettaja, opiskelija sekä Satakunnan kotitalousopettajat ry:n varapuheenjohtaja ja Kotitalousopettajien liitto ry:n hallituksen jäsen.