Tutkimus kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa

Itä-Suomen yliopiston kotitalouden lehtori Johanna Hokkanen kerää yhdessä kandidaatin työtä tekevien kotitalousopettajaopiskelijoiden Julia Niemelä ja Kati Pennanen kanssa aineistoa tutkimukseen kotitalousopetuksen järjestämisestä Suomessa. Vastauksia toivotaan maaliskuun 2023 aikana.

Lähtökohtana aineiston keräämiselle on tutkimuskäyttö, kotitalousopettajakoulutuksen kehittäminen sekä tiedon tuottaminen kotitalousopetuksesta vastaaville tahoille.

Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ilman, että kenenkään henkilöllisyys tulee ilmi.

Tue suomalaista kotitaloustutkimusta, ja käy vastaamassa myselyyn. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 20 minuuttia.